Deratisatsioon (näriliste tõrje)

Näriliste tõrjel tavaliselt paigaldame hoone ümber ja/või siseruumidesse lukustatavad söödakastid koos professionaalsete kahjuritõrje mürkhõrgutistega. Lukustatavad kastid tagavad, et lemmikloomad ja lapsed ei pääseks kasutatavatele mürkidele ligi. 
Sõltuvalt objektist on võimalik kasutada ka muid mürgivabasid näriliste püüdmise meetodeid, nt kasutades spetsiaalset näriliste liimi, püügikarpe jne.

Desinsektsioon (putukate tõrje)

Kahjurputukate tõrjet teostame erinevate meetoditega – näiteks biotsiidilahusega pritsimine, putukate geelsööda paigaldamine, spetsiaalsete UV-lampide abil, milles on liimiplaadid jne. Konkreetse tõrjemeetodi valimine sõltub hoone tüübist, selle kasutamise otstarbest, putukate liigist ja ka putukate populatsiooni suurusest. 
Meie kasutame ainult professionaalseks kahjuritõrjeks ette nähtud ja Eestis kasutusluba omavaid biotsiide, mis on ohutud nii inimestele kui ka lemmikloomadele.

Desinfektsioon (mikroorganismide hävitamine, covid-19 tõrje)

Desinfitseerimine on mitmete kahjulike mikroorganismide (nt bakterid, viirused, hallitusseened jne) tõrje. Meie kasutame kõiki võimalikke desinfitseerimismeetodeid: mehaanilisi, füüsikalisi, keemilisi ja bioloogilisi meetodeid.
Koroonaviiruse (COVID-19) desinfitseerimine tähendab ruumide ja/või pindade töötlemist spetsiaalse desinfektsioonilahusega, mis kantakse laiali ULV-aparaadiga (nn udutamine) või pritsimismeetodil. Selline meetod on sobilik kõikide avalike kohtade desinfitseerimiseks, sh ennetavaks desinfitseerimiseks. Ruume saab pärast nende töötlemist uuesti kasutada ca 1 tunni pärast. Vajalik on desinfitseerimisjärgne ruumide tuulutamine.

Fumigatsioon

Fumigatsiooni teostatakse põhiliselt teraviljahoidlates, vagunites, konteinerites jm. Selle puhul tekitatakse suletud keskkonda spetsiaalne kahjuritõrje suits (või gaas), mis surmab kahjurputukad. 

Lindude tõrje

Lindude tõrje eesmärk on erinevate abivahenditega – näiteks elektrooniliste, mehaaniliste või heliliste vahenditega, lindude hoonest või territooriumilt eemale peletamine. Konkreetne meetod ja vahendid valitakse alati sõltuvalt objektist ja linnuliigist.

Kahjurite regulaarne kontroll

Kahjurite regulaarne kontroll on teenus, mille käigus teostab kahjuritõrje ekspert regulaarselt (nt üks kord kuus või kvartalis vms) kahjurite inspektsiooni kliendi objektil. Teenuses on hõlmatud:
  • kahjuritõrjeplaani ja muude dokumentide koostamine (järelevalveasutuse jaoks);
  • kahjurite monitoorimisvahendite paigaldamine ja uuendamine; 
  • regulaarne inspektsioon (s.o. objekti ülevaatus ja olukorra kaardistamine) kahjuritõrje eksperdi poolt;
  • tagasiside, nõustamine ja soovitused;
  • kiirreageerimine kahjuritõrje teostamiseks.
Toidu käitlemisega seotud ettevõtted (nt toidutootjad, jae- ja hulgimüüjad, toitlustuskohad jms) on seadusest tulenevalt kohustatud oma tegevuskohas rakendama meetmeid kahjurite tegevuse ennetamiseks (s.o tagama kahjurite regulaarse kontrolli läbiviimise kahjuritõrje spetsialisti poolt).
Soovitame kahjurite regulaarse kontrolli teenust ka teistele ettevõtetele, kellele on olulised kõrgendatud hügieenireeglid tegevuskohas ja hea maine hoidmine (nt võib ettevõtte mainet kahjustada, kui klient näeb ettevõttes mõnda närilist või kahjurputukat).

Kahjuritõrjeplaani ja muude dokumentide koostamine

Aitame ettevõttel koostada kahjuritõrjeplaani, kui see on vajalik tegevusloa saamiseks. 
Samuti väljastame muid tõendeid ja sertifikaate (nt majutusasutusele kahjurite puudumise kohta).

Vajad usaldusväärset partnerit kahjuritõrjes?

Meie kvalifitseeritud kahjuritõrje eksperdid, kaasaegsed töövahendid ning tõhusad kahjuritõrje meetodid, tagavad kahjuritega seotud probleemide kiire ja efektiivse lahendamise. Võtke meiega ühendust esmase tasuta konsultatsiooni saamiseks!