Pelias Baltic töötleb isikuandmeid üksnes kahjuritõrjega seotud teenuste osutamiseks ja andmesubjekti nõusoleku alusel.
 
 
Isikuandmed
Säilitamine
Teostatud kahjuritõrje aruanne
Kahjurite seire eest vastutaja ees- ja perekonnanimi (ainult juriidilise isiku puhul)
Teostatud kahjuritõrje aruannet säilitatakse 5 aastat (biotsiidiseadus § 41 lg 4)
Objekti valdaja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi
Hinnapakkumine
Hinnapakkumise küsija/saaja ees- ja perekonnanimi
Hinnapakkumisi säilitatakse 60 päeva pakkumise tegemisest alates 
Kahjuritõrje teenuse arve
Arve saaja ees- ja perekonnanimi (ainult eraisiku puhul)
Arveid säilitatakse raamatupidamises 7 aastat (raamatupidamise seadus § 12)
 
Pelias Balticul on isikuandmete töötlemiseks kehtestatud vastavad sise-eeskirjad. Dokumente säilitatakse üksnes viisil, mis välistab kolmandate isikute juurdepääsu.

Vajad usaldusväärset partnerit kahjuritõrjes?

Meie kvalifitseeritud kahjuritõrje eksperdid, kaasaegsed töövahendid ning tõhusad kahjuritõrje meetodid, tagavad kahjuritega seotud probleemide kiire ja efektiivse lahendamise. Võtke meiega ühendust esmase tasuta konsultatsiooni saamiseks!