Kahjurite regulaarne kontroll

Kahjurite regulaarne kontroll on teenus, mille käigus teostab kahjuritõrje ekspert regulaarselt (nt üks kord kuus või kvartalis vms) kahjurite inspektsiooni kliendi objektil. Teenuses on hõlmatud:
  • kahjuritõrjeplaani ja muude dokumentide koostamine (järelevalveasutuse jaoks);
  • kahjurite monitoorimisvahendite paigaldamine ja uuendamine; 
  • regulaarne inspektsioon (s.o. objekti ülevaatus ja olukorra kaardistamine) kahjuritõrje eksperdi poolt;
  • tagasiside, nõustamine ja soovitused;
  • kiirreageerimine kahjuritõrje teostamiseks.
Toidu käitlemisega seotud ettevõtted (nt toidutootjad, jae- ja hulgimüüjad, toitlustuskohad jms) on seadusest tulenevalt kohustatud oma tegevuskohas rakendama meetmeid kahjurite tegevuse ennetamiseks (s.o tagama kahjurite regulaarse kontrolli läbiviimise kahjuritõrje spetsialisti poolt).
Soovitame kahjurite regulaarse kontrolli teenust ka teistele ettevõtetele, kellele on olulised kõrgendatud hügieenireeglid tegevuskohas ja hea maine hoidmine (nt võib ettevõtte mainet kahjustada, kui klient näeb ettevõttes mõnda närilist või kahjurputukat).

Vajad usaldusväärset partnerit kahjuritõrjes?

Meie kvalifitseeritud kahjuritõrje eksperdid, kaasaegsed töövahendid ning tõhusad kahjuritõrje meetodid, tagavad kahjuritega seotud probleemide kiire ja efektiivse lahendamise. Võtke meiega ühendust esmase tasuta konsultatsiooni saamiseks!